خنک کننده آب دستگاه تزریق

سیستم خنک کننده دستگاه

سه مدار آب در سیستم خنک کننده دستگاه تزریق پلاستیک وجود دارد: 1-مدار خنک کننده روغن هیدرولیک 2-مدار خنک کننده سيلندر و ماردون 3-مدار خنک کننده قالب سیستم، آب را به مبدل حرارتي روغن و مانيفولد...