دستگاه تزریق تولید لوازم پلاستیکی پزشکی و آزمایشگاهی

تولید تجهیزات پزشکی پلاستیکی

در صنعت تجهیزات پزشکی، قطعات پزشکی پلاستیکی زیادی وجود دارد که با دستگاه تزریق پلاستیک تولید می گردد. این قطعات در بیمارستان ها و کلینیک ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در میان این...