تعمیرات دستگاه تزریق پلاستیک

عیب یابی ماشین تزریق پلاستیک

این خدمات شامل تعویض، سرویس نگهداری و عیب یابی تجهیزات دستگاه تزریق پلاستیک (عیب یابی ماشین تزریق پلاستیک) شامل کنترلر دستگاه تزریق، سیلندر و ماردون، سیستم هیدرولیک یا هیدروموتور ،سیستم الکتریکی...