نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، جهت حضور در نمایشگاه از روز یکشنبه 26 شهریور الی چهارشنبه 29 شهریور 1402 در محل نمایشگاه بین مللی تهران، می توانید شرکت نمایید. جهت راهنمایی بازدید...