دستگاه تزریق پلاستیک شرکت هایتین

دستگاه تزریق هایتین

یکی از معروف ترین ماشین های تزریق پلاستیک چینی در ایران دستگاه تزریق هایتین (ارس ماشین) است. یکی از قدیمی ترین دستگاه های موجود می باشد. که به علت معروف بودن برند از سایر دستگاه تزریق...