فروش پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن سنگین F7000 پلی اتیلن سنگین F7000 یا مواد F7000  HDPE  یکی از گریدهای پلی اتیلن می باشد که دانسیته ی بالایی دارد و دارای کاربرد فیلم می باشد. میتوان گفت پلی اتیلن ها یکی از ارزان ترین پلیمرها به...
مواد پلی اتلین

پلی اتیلن سبک خطی 22B01

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 یا مواد 22B01 یکی از انواع پلی اتیلن ها هستند که به جهت تولید انواع فیلم مورد استفاده قرار می گیرند. پلی اتیلن های سبک خطی به لحاظ چگالی میزان پایینی از چگالی را دارند و به لحاظ خواص...
پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن سنگین 52518 High Density Polyethylene (HDPE) از دسته گرمانرم ها می باشد که از طریق پلیمرازیسیون گاز اتیلن بدست می آید . پلی اتیلن با چگالی بالا را HDPE یا پلی اتیلن سنگین می نامند . به دلیل فشردگی زنجیره...
فروش پلی اتیلن سنگین گرید 3840

پلی اتیلن سنگین گرید 3840

پلی اتیلن سنگین گرید 3840 High Density Polyethylene (HDPE 3840 گرید مناسب برای قالب گیری دورانی که در تولید ظرف نگهدارنده. یا مخزن آب، بشکه، تانک پلاستیکی و وان پلاستیکی پلی اتیلن، قایق های کایاک، اتاقک های سیار،...
پلی اتیلن گرید 0035

مواد پلی اتیلن LL8446

پلی اتیلن LL8446 یکی از انواع پلی اتیلن های سبک خطی می باشد. برای تولید فیلم ، پلی اتیلن سبک خطی را به پلی اتیلن سبک اضافه می کنند تا استحکام کششی بالاتری را داشته باشد. از جمله کاربردهای مهمی که این...
پلی اتیلن سنگین 52B18

پلی اتیلن سنگین 52B18

پلی اتیلن  52B18 یکی از انواع پلی اتیلن های سنگین است است که از گرید تزریق می باشند. پلی اتیلن سنگین زنجیره ی بدون شاخه دارد و نیروی بین مولکول ها نیروی قوی است که این امر باعث می شود استحکام کششی این...
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن سنگین BL4، دسته بندی ای که در مواد پلی اتیلن می شود بر اساس میزان چگالی انهاست که این پلیمر را به دسته ی سبک ، سبک خطی و سنگین تقسیم می کند. ویژگی ها BL4 از جمله ویژگی های پلی اتیلن BL4 سختی و...
پلی اتیلن گرید 0035

پلی اتیلن گرید 0035

(High Density Polyethylene (HDPE موارد مصرف پلی اتیلن برای ساخت بطری هایی با حجم زیر 5 لیتر، فیلم، ورق، بطری پاک کننده های خانگی، کابلهای الکتریکی از موارد مصرف پلی اتیلن سنگین می توان در تولید ظروف نگهدارنده...