باکتری بازیافت مواد پلاستیک

باکتریی که پلاستیک را قابل بازیافت می کند

گروهی از محققان «برکلی لب» روشی نوین برای مهندسی یک باکتری ابداع کرده اند. تا مواد خامی بسازند که پلاستیک را به ماده کاملا قابل بازیافت تبدیل می کند. به گزارش خبرگزاری به نقل از نیواطلس، پلاستیک...